ELP

ELP, staat voor Emotionele Linguitisch Programmeren

Het traditionele NLP geeft je inzicht in drijfveren en motivaties die je gedrag bepalen, veelal onbewust. Door levenservaringen die je opdoet, krijg je bepaalde gedachtes die vaak overheersend zijn voor je gedrag in dezelfde of nieuwe situaties. In de traditionele NLP worden je denkwijzen her geprogrammeerd door alleen de wil, om je zo prettiger te voelen, krachtiger te worden, verbale en non-verbale communicatie te “lezen’en zelf toe te passen. In deze vorm van NLP wordt er alleen gewerkt met de linkerhersenhelft, de Ratio, met behulp van alleen de 5 zintuigen.

In de ELP gaan we dieper dan in de traditionele NLP. In de ELP gaan we naar de oorzaak van de patronen met behulp van alle 12 zintuigen We gaan niet meer voelen vanuit het denken, maar denken vanuit het voelen, het gevoel zit immers voor het denken, het denken komt voort uit het gevoel, daar ligt dus de kernwaarde. We gaan werken met zowel de linker als de rechter hersenhelft en brengen je in verbinding met jezelf, je ontdekt je eigen ik. We gaan surfen op je eigen harde schijf. Waar komen die denkpatronen nu vandaan? Waar vinden dat gedrag, die gewoontes en die handelingen nou hun oorsprong? Waarom kom je niet tot handelen, of waarom handel  je nou altijd hetzelfde, wetende dat dit niet het gewenste resultaat oplevert. Maar onbewust doen we toch weer hetzelfde, dat is geprogrammeerd.

We gaan ontdekken wat in jouw gevoelswereld is afgesloten. In welk verleden dat is gebeurd en vooral, wat kan ik daarvan leren?! Hierin liggen juist de antwoorden. Juist hierdoor gaan we onszelf begrijpen en doorvoelen in plaats van alleen maar rationeel geprogrammeerd te zijn. Je groeit in je eigen evolutie. Je zelfbewustzijn gaat van een drie dimensionaal naar een vier en vijf dimensionaal bewustzijn. Als je de zwaarte eindelijk los kan laten komt verlichting als vanzelf.

Wat kun je verwachten in deze twee daagse workshop?

Dag 1:

 • Kennismaking, ontspanning en verdieping
 • Ontdek je eigen (onbewuste) overtuigen en denkpatronen in ratio en emotie
 • Ontdek je eigen programmering en de daarbij onbewuste emotionele overtuigingen. mijn programmering is……..?
 • Uit welk verleden komen die emoties en de daaraan gekoppelde denkpatronen?
 • Opstelling van het mentale en emotionele lichaam, je intuïtie en je hogere zelf

Dag 2:

 • Terugkijken op dag 1, wat ben je tegengekomen, vragen en aanvullingen
 • Visualisatie van gevoelens, emoties, gedachten, wensen en remmingen
 • Ontdekken van thema’s bij jezelf, waar loop je tegen aan? Waar komt dat vandaan?
 • Onbewuste emoties bewust doorvoelen en gekoppelde overtuigingen ombuigen met behulp van de 12 zintuigen.
 • Omzetten van denkwijzen door emoties te balanceren
 • Afsluiting

Locatie: Zie Agenda

Beide dagen van 10.00 tot 17.00 uurlogo academie

Koffie en Thee aanwezig, eigen lunch meenemen

Kosten € 245,00.